Prijava

Splošni pogoji tekmovanja

 • Vsak tekmuje na lastno odgovornost.
 • S plačilom štartnine in s podpisom prijavnega obrazca tekmovalec potrdi, da se strinja s pogoji razpisa ter da tekmuje na lastno odgovornost (za mladoletne odgovornost prevzamejo starši oz. skrbniki, ki podpišejo prijavni obrazec).
 • Tekmovalci morajo biti dobro fizično pripravljeni.
 • Tekmovanje bo v vsakem vremenu, izjema so samo vremenske razmere, ko je lahko ogrožena varnost udeležencev. V tem primeru o spremembi trase ali odpovedi odloča organizator prireditve.
 • Zaradi zahtevnosti tekmovanja mlajši od 18 let ne smejo tekmovati na 30 in 60 km razdalji.
 • Trasa bo dobro označena (trakovi, tablice, zastavice …). Na trasi je zagotovljena zdravstvena služba in reševalci. Na ključnih mestih bodo tudi redarji (prostovoljci, gasilci), ki bodo pomagali pri usmerjanju tekmovalcev in skrbeli za njihovo varnost.
 • Prireditelj ne odgovarja za posledice, ki jih tekmovalec povzroči sebi, sotekmovalcu ali tretji osebi.
 • Plačanih kotizacij ne vračamo.
 • Prijave ni možno prenesti na 2025
 • Po 1. 5. 2024 so menjave razdalj/tekačev možne ob doplačilu 10 EUR. Po zključku prijav, 24. 5. 2024, so spremembe možne zgolj še na dan dogodka ob doplačilu 10 EUR (za prenos na daljšo razdaljo še doplačilo razlike v prijavni ceni). Za kakršnekoli spremembe nas kontaktirajte na kocevsko@trailrun.si.
 • Prireditelj ne odgovarja za škodo, nastalo na tekaški opremi.
 • Če so oznake izrazito pomanjkljive, ali jih ni, to sporočite na najbližjo kontrolno točko.
 • Vsi udeleženci morajo imeti predpisano obvezno opremo.
 • Vsi tekmovalci se morajo držati označene predvidene poti. Kakršnokoli iskanje in uporaba bližnjic ter tek izven poti se kaznujejo s takojšnjo diskvalifikacijo. Če več kot 200 m ne vidite nobene oznake, se vrnite do zadnje oznake in ponovno preglejte možnosti nadaljevanja.
 • Prireditelj si pridržuje pravico spremembe razpisov, o čemer bodo udeleženci pravočasno obveščeni.
 • Parkirišče: za ekipe, tekmovalce in gledalce bo parkirišče zagotovljeno.
 • Za posredovanje na trasah je zagotovljena zdravstvena služba in reševalci.
 • Organizator si pridružuje pravico do spremembe tras
 • S prijavo udeleženec dovoljuje obdelavo prijavnih podatkov v podatkovnih bazah Kočevsko Outdoor Festivala, Alpe Adria Trail Cup in partnerskih dogodkov Julian Alps Trail Run, Soča Outdoor Festival in Ultra Trail Vipava Valley.

Kazni in diskvalifikacija

 • Neupoštevanje označene trase in uporaba bližnjic (na trasi so označene in skrite kontrolne točke), tekmovalec mora biti zabeležen na vseh kontrolnih točkah.
 • Nepopolna obvezna oprema (organizator lahko kadarkoli na tekmi preverja, ali ima tekmovalec vso obvezno premo). Tekmovalec mora imeti in pokazati obvezno opremo. Če tekmovalec ne pokaže opreme, je diskvalificiran.
 • Odmetavanje smeti na progo in ob njej – diskvalifikacija.
 • Uporaba bližnjic, uporaba neoznačenih poti, prihod na kontrolno točko ali okrepčevalnico iz napačne smeri – vsaj 1 ura za vsako od nepravilnosti.
 • Uporaba transporta med tekmo – diskvalifikacija.
 • Izogibanje pomoči sotekmovalcu, ki je v težavah – diskvalifikacija.
 • Žalitev ali grožnje organizatorju ali prostovoljcem – diskvalifikacija.
 • Nadaljevanje poti po izteku časovne omejitve – diskvalifikacija.
 • Diskvalifikacija je lahko takojšna, ali ob ugotovitvi nepravilnosti.

Obvezna oprema

Fotografiranje in snemanje

Tekmovalci se strinjajo z uporabo foto in video materiala, posnetega na tekmi, v promocijske namene organizatorja.

Odpoved prireditve v izrednih razmerah

V primeru odpovedi tekme zaradi višjih sil / izrednih razmer oziroma ukrepov zaradi pandemije covida-19:

Organizator se zaveže, da povrne štartnino v primeru prepovedi/nezmožnosti izvedbe prireditve zaradi izrednih razmer / višje sile kot sledi, oziroma ukrepov zaradi pandemije covida-19:

 • Odpoved prireditve 4 mesece pred izvedbo: 90 % vračilo štartnine.
 • Odpoved prireditve do 2 meseca pred izvedbo: 70 % vračilo štartnine in 20 % popust v naslednjem letu.
 • Odpoved prireditve do 14 dni pred prireditvijo: 60 % vračilo štartnine in 20 % popust v naslednjem letu.
 • Odpoved prireditve manj kot 14 dni pred datumom dogodka: ni vračil štartnin.

Organizator bo ponudil tudi možnost prenosa štartnine na leto 2025.

 

 

 

Odpoved udeležbe v primeru zdravstvenih težav

Udeleženci, ki zaradi zdravstvenih težav ne morejo nastopiti na dogodku in so štartnino že vplačali, lahko zahtevajo delno vračilo štartnine na: kocevsko@trailrun.si. Tekač mora pri zahtevi za vračilo predložiti uradni zdravstveni dokument (izvid, zdravniško potrdilo itd).

Upoštevajte naslednje:

 • Vračilo 90% vplačila, v kolikor je prošnja za vračilo izdana pred 1. februarjem 2024.
 • Vračilo 70% vplačila, v kolikor je prošnja za vračilo izdana med 1.  februarjem in 1. marcem 2024.
 • Vračilo 50% vplačila, v kolikor je prošnja za vračilo izdana pred med 2. marcem in 1. majem 2024.
 • Vračilo po 1. maju 2024 ni mogoče, ne glede na razlog zakaj se tekač ne udeleži tekmovanja.

V primeru, da se tekač ne udeleži tekmovanja, se ne glede na razlog,  odreka tudi štartemu paketu in vsem ostalim ugodnostim, ki jih imajo tekači.

Prijavni roki in cene

Skupinska prijava

Člani skupine lahko tečejo različne razdalje. Minimalno število tekmovalcev je 5.

Cena na tekmovalca je 15% nižja od cene individualnih prijav.

V kolikor bi se radi prijavili kot skupina nam na kocevsko@trailrun.si pošljite podatek o tem, koliko tekačev bi radi prijavili na posamezno razdaljo. Poslali vam bomo posebne kode za prijavo.

Vprašanja glede skupinskih prijav: kocevsko@trailrun.si

Prijava - pari

 • par sestavljata dva (2) tekača
 • na voljo so kategorije:
  • moški pari
  • ženski pari
  • mešani pari
 • pari štartajo tek na izbrani razdalji (10, 15, 30, 60 km) skupaj z ostalimi tekači
 • štarti potekajo ob isti uri kot za vse ostale tekače
 • oba tekača tečeta celotno razdaljo izbrane trase (10, 15, 30, 60 km) in morata cilj prečkati skupaj
 • prijavo za oba tekača (par) opravi samo en tekač – v prijavnem postopku najprej prijavi sebe in nato še drugega v paru
 • štartnino za oba tekača skupaj (par) poravna tisti, ki par prijavi

Prijava - družine/skupine na 5 km

 • Družino/skupino sestavljata minimalno dva (2) tekača in maksimalno pet (5) tekačev

 • Gre za netekmovalno disciplino – meri se čas, vendar ni podelitev za najhitrejše skupine/družine.

 • Skupino/družino lahko sestavljajo samo moški člani, ženske članice ali pa gre za mešano ekipo.

 • Skupine/družine tek na 5 km razdalji štartajo skupaj z ostalimi tekači.

 • Štarti potekajo ob isti uri kot za vse ostale tekače.

 • Vsi tekači v skupini tečejo celotno razdaljo 5 km trase in morajo cilj prečkati skupaj.

 • Prijavo za celotno skupino/družino opravi samo en tekač – v prijavnem postopku najprej prijavi sebe in nato še drugega oziroma druge.

 • Štartnino za vse poravna tisti, ki skupino/družino prijavi.

 • Ker je družinski/skupinski tek netekmovalne narave, pri najmlajših udeležencih ni minimalne starosti za sodelovanje.

Prijavni roki in cene za pare