Prijava

Splošni pogoji tekomvanja

 • Vsak tekmuje na lastno odgovornost.
 • S plačilom štartnine in s podpisom prijavnega obrazca tekmovalec potrdi, da se strinja s pogoji razpisa ter da tekmuje na lastno odgovornost (za mladoletne odgovornost prevzamejo starši oz. skrbniki, ki podpišejo prijavni obrazec).
 • Podpis prijavnih obrazcev bo potekal ob prevzemu startnih številk pri prijavni službi na dan prireditve.
 • Tekmovalci morajo biti dobro fizično pripravljeni.
 • Tekmovanje bo v vsakem vremenu, izjema so samo vremenske razmere, ko je lahko ogrožena varnost udeležencev. V tem primeru o spremembi trase ali odpovedi odloča organizator prireditve.
 • Zaradi zahtevnosti tekmovanja mlajši od 18 let ne smejo tekmovati na 30 in 60 km razdalji.
 • Trasa bo dobro označena (trakovi, tablice, zastavice …). Na trasi je zagotovljena zdravstvena služba in reševalci. Na ključnih mestih bodo tudi redarji (prostovoljci, gasilci), ki bodo pomagali pri usmerjanju tekmovalcev in skrbeli za njihovo varnost.
 • Prireditelj ne odgovarja za posledice, ki jih tekmovalec povzroči sebi, sotekmovalcu ali tretji osebi.
 • Plačanih kotizacij ne vračamo.
 • Prireditelj ne odgovarja za škodo, nastalo na tekaški opremi.
 • Če so oznake izrazito pomanjkljive, ali jih ni, to sporočite na najbližjo kontrolno točko.
 • Vsi udeleženci morajo imeti predpisano obvezno opremo.
 • Vsi tekmovalci se morajo držati označene predvidene poti. Kakršnokoli iskanje in uporaba bližnjic ter tek izven poti se kaznujejo s takojšnjo diskvalifikacijo. Če več kot 200 m ne vidite nobene oznake, se vrnite do zadnje oznake in ponovno preglejte možnosti nadaljevanja.
 • Prireditelj si pridržuje pravico spremembe razpisov, o čemer bodo udeleženci pravočasno obveščeni.
 • Parkirišče: za ekipe, tekmovalce in gledalce bo parkirišče zagotovljeno.
 • Za posredovanje na trasah je zagotovljena zdravstvena služba in reševalci.
 • Organizator si pridružuje pravico do spremembe tras

Kazni in diskvalifikacija

 • Neupoštevanje označene trase in uporaba bližnjic (na trasi so označene in skrite kontrolne točke), tekmovalec mora biti zabeležen na vseh kontrolnih točkah.
 • Nepopolna obvezna oprema (organizator lahko kadarkoli na tekmi preverja, ali ima tekmovalec vso obvezno premo). Tekmovalec mora imeti in pokazati obvezno opremo. Če tekmovalec ne pokaže opreme, je diskvalificiran.
 • Odmetavanje smeti na progo in ob njej – diskvalifikacija.
 • Uporaba bližnjic, uporaba neoznačenih poti, prihod na kontrolno točko ali okrepčevalnico iz napačne smeri – vsaj 1 ura za vsako od nepravilnosti.
 • Uporaba transporta med tekmo – diskvalifikacija.
 • Izogibanje pomoči sotekmovalcu, ki je v težavah – diskvalifikacija.
 • Žalitev ali grožnje organizatorju ali prostovoljcem – diskvalifikacija.
 • Nadaljevanje poti po izteku časovne omejitve – diskvalifikacija.
 • Diskvalifikacija je lahko takojšna, ali ob ugotovitvi nepravilnosti.

Obvezna oprema

Fotografiranje in snemanje

Tekmovalci se strinjajo z uporabo foto in video materiala, posnetega na tekmi, v promocijske namene organizatorja.

Odpoved prireditve v izrednih razmerah

V primeru odpovedi tekme zaradi višjih sil / izrednih razmer oziroma ukrepov zaradi pandemije covida-19:

Organizator se zaveže, da povrne štartnino v primeru prepovedi/nezmožnosti izvedbe prireditve zaradi izrednih razmer / višje sile kot sledi, oziroma ukrepov zaradi pandemije covida-19:

 

 • Odpoved prireditve 4 mesece pred izvedbo: 90 % vračilo štartnine.
 • Odpoved prireditve do 2 meseca pred izvedbo: 70 % vračilo štartnine in 20 % popust v naslednjem letu.
 • Odpoved prireditve do 14 dni pred prireditvijo: 60 % vračilo štartnine in 20 % popust v naslednjem letu.
 • Odpoved prireditve manj kot 14 dni pred datumom dogodka: ni vračil štartnin.

 

Organizator bo ponudil tudi možnost prenosa štartnine na leto 2023.

Prijavni roki in cene

Skupinska prijava

 • Člani skupine lahko tečejo različne razdalje
 • Minimalno število tekmovalcev je 5
 • Cena na tekmovalca je 15% nižja od cene individualnih prijav
 • Povezava na skupinske prijave
 • Video navodila
 • Vprašanja glede skupinskih prijav: kocevsko@trailrun.si